Fotografiile din acest site sunt proprietatea lui Dan Laurentiu Tarcomnicu.
Copierea, reproducerea,manipularea sub orice forma in scop comercial ori
privat,incalca legislatia in vigoare privind proprietatea intelectuala.
Exceptie de la cele mentionate mai sus se face numai in  cazul in care a fost
obtinut acordul scris al proprietarului pentru acordarea dreptului de folosire
asupra imaginilor respective.
intro